Založ si blog

Syntéza a indukcia najvyššieho neJa

Dosť často dostávam otázky, kto je ten čo práve rozmýšľa?, alebo kto je ten, čo práve rozpráva?, a pod. Dosť často som sa tak ukotvoval duševnom jemnohmotnom, krehkom, energetickom tele, centre, čo bolo nesprávne. Správne je seba chápať ako splynutie všetkých jemnohmotných krehkých energetických tiel, centier v jedno neTelo, v jedno centrum. Tak si to podme rozanalyzovať a zosyntezovať.

Skratky:

SJhKEnT – splynuté všetky jemnohmotné krehké, energetické telá, centrá v jedno neTelo, v jedno centrum

Nirvána – splynutý nirvanický princíp JhKET

Pravá podstata, prirodzenosť neJa – nekonečné Bytie, absolútné Bytie

nePrejavené Bytostné neJa – kozmická nadVedomá myseľ, kolektívná nadVedomá myseľ

JhKET – jemnohmotné, krehké energetické telo

Duchovno smerom nahor – bezpohlavný duchovný princíp JhKET, ženský vesmírný princíp JhKET

Pravá podstata, prirodzenosť neJa2 – neBytie, Bytie

nePrejavené Bytostné neJa2 – vedomá tvorivá myseľ, predvedomá myseľ

Duševno smerom nadol – ženský duševný princíp JhKET, mužský astrálný princíp JhKET, ženský éterický princíp JhKET

Falošná podstata, prirodzenosť ja – alterEgo, superEgo, eGo, ID

Prejavené bytostné ja – podVedomá myseľ, individuálne nevVedomá myseľ, kolektívne neVedomá myseľ, kozmická neVedomá myseľ

Syntéza a indukcia / Zmysly a vnemy

Kto je ten, čo:

Ne/rozmýšľa, ne/premýšľa, ne/uvažuje, ne/zvažuje, ne/rozjíma? Ne/myslí, ne/uvedomuje? Ne/sníva, ne/fantazíruje, nie/hrá rolu, ne/dramatizuje, ne/predstavuje, ne/manifestuje, ne/vizualizuje Ne/spomína, ne/plánuje, ne/predvída? Ne/medituje, ne/kontempluje, ne/modlí sa? Ne/počúva, ne/načúva, ne/naslúcha? Ne/pozoruje, ne/pozerá, ne/vidí? Ne/vonia? Ne/ochutnáva, ne/hovorí, ne/reční, ne/rozpráva, ne/diskutuje, nie/je ticho, nie/je po tichu? Ne/cíti, ne/pociťuje, ne/prežíva? – SJhKEnT, Nirvána, Pravá podstata, prirodzenosť neJa, nePrejavené Bytostné neJa

Syntéza a indukcia / Postoje a pozície

Kto je ten, čo:

Ne/sedí? Ne/leží? Ne/stojí? Ne/hýbe sa? Ne/chodí, ne/kráča, ne/ide? Ne/beží, ne/uteká? Ne/jazdí? Ne/pláva? Ne/lieta? Ne/vykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Ne/prejavuje sa? Ne/reaguje? Ne/ignoruje? – SJhKEnT, Nirvána, Pravá podstata, prirodzenosť neJa, nePrejavené Bytostné neJa

Analýza a dedukcia / Zmysly a vnemy / vedomá neMyseľ

Kto je ten, čo:

Nerozmýšľa, nepremýšľa, neuvažuje, nezvažuje, nerozjíma? Nemyslí, uvedomuje? Nesníva, nefantazíruje, nehrá rolu, nedramatizuje, nepredstavuje, nemanifestuje, nevizualizuje? Nespomína, neplánuje, nepredvída? Medituje, ne/kontempluje, ne/modlí sa? Počúva, načúva, naslúcha? Pozoruje, pozerá, vidí? Vonia? Ochutnáva, nehovorí, nereční, nerozpráva, nediskutuje, je ticho, je po tichu? Necíti, nepociťuje, neprežíva? – JhKET, Duchovno, Pravá podstata, prirodzenosť neJa2, nePrejavené Bytostné neJa

Analýza a dedukcia / Postoje a pozície / vedomá neMyseľ

Kto je ten, čo:

Nesedí? Neleží? Nestojí? Nehýbe sa? Nechodí, nekráča, neide? Nebeží, neuteká? Nejazdí? Nepláva? Nelieta? Nevykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Neprejavuje sa? Nereaguje? Ignoruje? – JhKET, Duchovno, Pravá podstata, prirodzenosť neJa2, nePrejavené Bytostné neJa2

Analýza a dedukcia / Zmysly a vnemy / neVedomá myseľ

Kto je ten, čo:

Rozmýšľa, premýšľa, uvažuje, zvažuje, rozjíma? Myslí, neuvedomuje? Sníva, fantazíruje, predstavuje, hrá rolu, dramatizuje, manifestuje, vizualizuje? Spomína, plánuje, predvída? Nemedituje, kontempluje, modlí sa? Nepočúva, nenačúva, nenaslúcha? Nepozoruje, nepozerá, nevidí? Nevonia? Neochutnáva, hovorí, reční, rozpráva, diskutuje, nie je ticho, nie je po tichu? Cíti, pociťuje, prežíva? – JhKET, Duševno, Falošná podstata, prirodzenosť ja, Prejavené bytostné ja

Analýza a dedukcia / Postoje a pozície / neVedomá myseľ

Kto je ten, čo:

Sedí? Leží? Stojí? Hýbe sa? Chodí, kráča, ide? Beží, uteká? Jazdí? Pláva? Lieta? Vykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Prejavuje sa? Reaguje? Neignoruje? – JhKET, Duševno, Falošná podstata, prirodzenosť ja, Prejavené bytostné ja

Podpis:

Všetko, o čom sa Dušan v tomto príspevku zmienil sú pravdy druhých, iných, pravdy mŕtvych kníh v podobe nePrávd. Skutočná pravda znamená autentický prežitok, prežitok bez ja, prežitok bez eGa, prežitok prežitý na vlastnej koži, uvidený má vlastné oči. O tomto je prežitok pravdy. Dušan tak získal len poznanie, nie vlastnú pravdu. Dušan bude tvrdiť, že jeho poslaním je Nikoho a Nič neovládať a neriadiť. Nepodmaňovať si ich-to. Nevnucovať im-tomu jeho myšlienky a sny, emócie a pocity, názory a fakty, dohody a presvedčania… Nevnucovať im-tomu jeho oči pravdy – otvorené spirituálné oči. Poslaním každého človeka je slúžiť a pomáhať druhým a sebe, tak ako najlepšie vie. Učiť, vzdelávať druhých a seba o tom, čo vie. Byť tu a teraz pre druhých a pre seba. Dopomôcť druhým a sebe k vedeniu osobnému rastu a sebarozvoju. Dopomôcť druhým a sebe k dosiahnutiu finančného vzdelania a rastu, dosiahnutiu finančnej slobody. Dopomôcť druhým a sebe k využitiu odborného vzdelania. Ponúkať ľudom bývanie na prenájom. Ponúkať ľudom prácu a ponúkať ľudom vedomosti a múdrosti odskúšané na vlastnej koži, prevedené do skutočnej realty, prevedené z mentálného sveta do fyzického. Dušan cituje zákon rezonancie: „To, čo vyšleš do vesmíru, sa ti mnohonásobne vráti!“. „Ak chceš niečo dostať, najprv musíš dať!“. „Ak chceš žať, najprv musíš siať!“

Tag:

Do/súčasný stav ochorenia 03

02.10.2023

Píšem po dlhšej dobe, bo sa žiada dať vedieť. Začnem psychickou patológiou: Veci sa majú tak, že Dušan, teda hlava a telo, myseľ a duša, sú spokojné, nerobia si starosti, žijú si zo dňa na deň plného pokoja, kľudu, ticha, mieru a jednoty. Keď sa blíži 24. hodina, dajú o sebe vedieť v podobe menšieho strachu emočného tela bolesti, ktoré si začína robiť starosti so [...]

Dezinformátor

01.10.2023

Musím reagovať na tohto pána z SAS a jeho prispevok na FB: https://www.facebook.com/MiroslavZiakSaS/posts/pfbid02BbyNYijYcwA6vDFBb6CV4djX5XZZG6oeLx2bXgV45u1zKwQfGufgEUQobcCez23kl Označil ma za dezinformátora a politológa: V prvom bode veškeré moje príspevky, informácie sú náučné a poučné z bežného života, aby si z nich podobne chorý pacient zobral prežitý mnou poznatok, ako [...]

Terapia hrou

18.09.2023

Svedok pozorovateľ (tichý a prítomný, vedomý a bdelý, vnímavý a empatický, dýchavý a pravdouprežitkový) Keď ne/hrám hru, tak ne/hrám hru, viem, že ne/hrám hru. Som nezaujatý svedok pozorovateľ. Keď ma hra ne/baví, tak ma hra ne/baví, viem, že má hra ne/baví. Som nezaujatý svedok pozorovateľ. Keď ma hra ne/obohacuje, tak ma hra ne/obohacuje, viem, že má hra [...]

Kaczynski

Kaczyński vytiahol do boja o voliča benzín a naftu: Orlen ceny znížil už 15-krát

02.10.2023 20:43

Vlnu posmechu vyvolal námestník ministra športu a poslanec za PiS Jacek Osuch, ktorý zobral čerpaciu stanicu útokom.

polícia banská Bystrica, hromadná bitka, Rimavská Sobota

Dráma na západe: Muž zastrelil exmanželku, je na úteku a zrejme ozbrojený

02.10.2023 20:21, aktualizované: 22:26

Nevládne telo 40-ročnej ženy našiel jej 18-ročný syn.

parlament, Fico, hlasovanie,

Pôjde Pellegrini so Smerom alebo s PS? Pritiahne Fico KDH? Podľa politologičky je reálna len jedna možnosť

02.10.2023 20:10

Politológ Jozef Lenč zasa na rozdiel od Dariny Malovej vidí pravdepodobnosť aj iných alternatív.

zochova

Čaputová rok po Zochovej: Alkohol pri jazde nemá miesto, z auta sa stáva zbraň

02.10.2023 19:17

Zomreli zbytočne, v dôsledku neodpustiteľnej nezodpovednosti jedného človeka, skonštatovala prezidentka.

Dušan Fajnor

Piata dohoda od Don Miguel Ruiz hovorí o skeptickosti a načúvaní k druhému. Neverte mne, neverte sebe a neverte nikomu inému!!! Potiaľ, pokiaľ prežijete Prežitok Pravdy. Čo znamená prežitok bez ja, prežitok bez eGa na vlastnej koži, prežitok na vlastné oči...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 40
Celková čítanosť: 29311x
Priemerná čítanosť článkov: 733x

Autor blogu